Γνώρισε τον παραγωγό σου - Get to know your farmer

Στο πλαίσιο της καμπάνιας μας “Από τον αγρό στο σπίτι σου” στις 6 Ιουνίου θα παρουσιάσουμε στο website του Agroecopolis ένα άρθρο με συνεντεύξεις παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση απευθείας σύνδεσης μικρών παραγωγών και καταναλωτών. Οι παραγωγοί θα μας μιλήσουν για τα αγροκτήματά τους, θα μας εξηγήσουν τα οφέλη της αγροοικολογίας καθώς και τη σημαντικότητα της τοπικοποίησης της τροδής και της διατροφικής κυριαρχίας.

2 Likes